Saturday, January 18, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Jonathan Freedland

Chữ ghi dấu: jonathan Freedland

Năm một: Ngoại giao của Trump

Nguồn: Jonathan Freedland, “Year One: Trump’s Foreign Affairs“, New York Review of Books, 16 November 2017. Biên dịch: Huỳnh Hoa - Nguồn: Viet-studies *** Chỉ vài tiếng đồng hồ...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux