Friday, September 20, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Huy-dong-vang

Chữ ghi dấu: huy-dong-vang

‘Huy động vàng và ngoại tệ’: Làm thế nào để ‘móc túi’ dân?

Hai động thái ‘vét’ vàng và ngoại tệ xảy ra trong bối cảnh các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của ‘khúc ruột ngàn dặm’ đều khá bi đát.

Hỏi ông Lê Minh Hưng – Thống đốc ngân hàng Việt Nam?

VietTuSaiGon - RFA | Một chế độ chính trị mạnh hay yếu được biểu hiện qua 3 khả năng cơ bản: Khả năng cung cấp...

Tương lai: Vàng hay người?

Ðộc giả Người Việt đang bàn tán về kế hoạch “huy động vàng” của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Ngày đầu Tháng Bảy,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux