Sunday, September 22, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Hat-giong-do

Chữ ghi dấu: hat-giong-do

Thầy kỳ vọng? Em thì không!

(PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng là thầy dạy tôi năm thứ hai ở đại học...

Một vụ chia chác

Bây giờ NPT có dọn dẹp, đốt lò mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là dọn những thứ rác mà chính ông đã góp phần tạo ra.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux