Sunday, November 17, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Han-no

Chữ ghi dấu: han-no

Việt cộng: Tiếp tục lún sâu vào kiếp Hán nô

Fb. Nguyễn Việt Nam Các chuyện Việt cộng làm tay sai, tôi mọi trong mấy chục năm quá khứ thì ai cũng rõ. Khối cộng...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux