Tuesday, October 22, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Giang-ho

Chữ ghi dấu: giang-ho

Giang hồ đại náo kềm chân công an Đồng Nai

“Thanh kiếm và lá chắn” của chế độ độc tài đang suy yếu và có vấn đề mất máu. Tức công an ngày nay một số đã mất nguồn lợi chung chi hàng tháng để tiếp tục sống phè phỡn nên phải dựa nhiều hơn vào giang hồ. Và càng phụ thuộc vào nguồn cung ứng phi pháp, công an bị giang hồ khinh thường là chuyện dễ hiểu. Nhưng chẳng qua chúng cũng chỉ là cá mè một lứa.

Bản lĩnh giang hồ

Tuyền nói về để “dạy dỗ” những kẻ đã ức hiếp cháu Yến, nhưng Tuyền đâu đủ bản lĩnh nói chuyện phải trái với công an. Nói chuyện phải trái với công an chỉ có thể là những tù nhân lương tâm nói riêng và những người hoạt động xã hội nói chung. Họ đã nhiều lần dồn công an vào thế không thể trả lời.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux