Tuesday, November 12, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Gay-ong-dap-lung-ong

Chữ ghi dấu: gay-ong-dap-lung-ong

Gậy ông đập lưng ông

Kết quả hiện tại luôn có được từ hành động trong quá khứ. Nếu bạn không thay đổi hành động trong hiện tại, chắc chắn kết quả trong tương lai vẫn như vậy mà thôi.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux