Sunday, October 20, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Fb-chinh-bui

Chữ ghi dấu: fb-chinh-bui

Phải bảo vệ Bãi Tư Chính! – Không để mất bờ cõi Tổ Tiên để lại!

Cuối cùng, thái độ nhân nhượng là không ăn thua, giữ đại cục không ăn thua. Chúng ta từng nhũn nhặn, nhân nhượng nhưng không có tác dụng, dẫn đến những diễn biến quanh Bãi Tư Chính ngày nay. Chúng ta phải có lòng tin, sự quyết tâm vì bất kỳ sự nhân nhượng nào sẽ không dẫn đến hòa bình.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux