Friday, September 20, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Duong-trong-minh

Chữ ghi dấu: duong-trong-minh

Dương Trọng Minh phải chăng là quy chuẩn đạo đức XHCN?

Thực sự, chưa bao giờ đạo đức xã hội thối nát đến độ mà mỗi khi người ta nói về cái xấu, cái ác, cái tệ mạt trong xã hội lại thở dài và buông một câu thảm não rằng “Kệ nó đi, thời Cộng sản mà nói cho lắm càng dễ mất mạng!”. Như vậy nghĩa là sao thưa các lãnh đạo đáng kính?!
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux