Sunday, October 20, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Dang-van-thanh

Chữ ghi dấu: dang-van-thanh

Đặng Văn Thành, thủ phạm tăng giá điện không ngừng

Người dân cả nước không quan tâm chính trị cũng hiểu một điều là, chúng ta đang bị một nhóm người ngồi phòng lạnh vẽ ra cách cướp tiền của dân khốn nạn như thế nào. Và sắp tới chúng nó sẽ tiếp tục tăng giá điện và móc túi của chúng ta mà chúng ta chẳng hề kêu ca.

Âm mưu của Thủ tướng Phúc sau bài Tân Phò Mã.

Thủ tướng Phúc với bài Tân Phò Mã. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi vào lịch sử các đời thủ tướng Việt Nam vì có...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux