Wednesday, October 23, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Chan-dai

Chữ ghi dấu: chan-dai

Lãnh đạo chân dài và hot girl…

Nói đến thế hệ lãnh đạo chân dài, con ông cháu cha, hot girl, nam thần trong tương lai, chắc chắn một điều, không riêng gì nhân dân, ngay cả các trí thức có tâm huyết với quốc gia, dân tộc cũng sẽ khó bề mà ngóc đầu lên được vì họ còn tệ hơn cả thế hệ cha anh của họ

Tuyên giáo, an ninh xã hội và chân dài

Đáng lên án, đáng căm hận là cái lũ mặt ∆ồn đi “buôn dân, bán nước”, để vinh thân phì gia, tiền muôn bạc vạn, vung tiền vào những cuộc trác táng hơn cả bậc hôn quân thời phong kiến. Chúng nó uống chai rượu bằng người lao động làm 10 năm không tiết kiệm nổi, chúng nó làm “một phát” mất luôn dải sơn hà biên ải, biển, trời, tài nguyên quốc gia… tất cả cũng để đút vào cái lỗ ấy.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux