Tôi không có tội

- Quảng Cáo -

Nguyễn Hà Luân

Kính thưa HĐXX!

Thưa những người có mặt tại phiên tòa hôm nay.

Tôi thành kính cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, để tôi được thực hiện quyền con người và quyền được yêu thương con người.

- Quảng Cáo -

Những điều mà tôi đã lên tiếng, là nhằm lên án thói hư tật xấu như tham ô, tham nhũng, dối trá và để mọi người trong xã hội nhận thức được những hành vi đó là xấu xa, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Bản thân tôi là người thầy giáo, vì thế càng phải quan tâm, không được vô cảm trước thời cuộc, trước thực trạng xã hội, với mong muốn cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, và điều này không có nghĩa tôi đang chống phá Nhà nước.

Tôi hoàn toàn không có động cơ, mục đích chống phá Nhà nước. Tại phiên tòa này, tôi yêu cầu HĐXX không được đánh đồng việc tôi phản bác lại những tiêu cực xã hội thành chống phá Nhà nước.

Tôi không có tội. Tôi khẳng định là mình không có tội. Đề nghị HĐXX tuyên tôi vô tội.

Tôi tin rằng, sự thật vẫn luôn luôn là sự thật.

Tôi cảm ơn các Luật sư và những người có mặt hôm nay.

_________

Đó là nội dung “Lời nói sau cùng” của thầy giáo Đặng Đăng Phước trong phiên tòa sơ thẩm vào lúc 13g 38’ ngày 06/06/2023 tại TAND tỉnh ĐakLak mà các Luật sư đã cố gắng ghi lại.

- Quảng Cáo -