Củi cho lò

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

mẹ viên tướng ở Hà Tĩnh không có lỗi gì, xin mọi người đừng chê bai dè bỉu cụ.

Lỗi là ở bọn báo chí mậu dịch đã tâng bốc, xuyên tạc, viết nhăng viết cuội, khiến cụ phải chịu liên lụy về thằng con.

Chuyện tướng Hà Tĩnh với những nhà cửa dinh thự ăn uống, sớm muộn cũng được xử lý, đâu có đó.

- Quảng Cáo -

Nói thật, cái lâu đài ấy chưa là gì so với nhà cửa đất đai, tiền bạc, vàng, đô la, của chìm của nổi của ối đứa trong bộ máy cai trị xứ này.

Nhưng cái lò chống tham nhũng tiêu cực của cụ chủ lò đừng bỏ qua chuyện đám lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vô công rồi nghề, chúng hết việc làm hay sao mà dành hẳn cả buổi kéo nhau tụ tập tổ chức chúc mừng một người địa phương được thăng tướng.

Đâu có cái thói công bộc của dân lại đi làm những điều nhảm nhí thế.

Tướng tiếc thời này nhiều như l.ợ.n con, có là cái gì mà phải họp hành chúc tụng.

Lò mà không đốt bọn quan Hà Tĩnh ấy, chỉ đáng gọi là lò tôn.

Thông cào

- Quảng Cáo -