Chúng vẫn ở đó gây rối cho đến nay

- Quảng Cáo -

Xuân Nghĩa Lê

Hôm nay, tại Đối thoại Shangri-La trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang rao giảng về hoà bình và đạo đức rằng cần phải kiềm chế bắt nạt, tôn trọng lẫn nhau và phản đối bá quyền………

…. thì ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đội tàu cảnh sát biển và dân quân hộ tống tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền chính đáng của Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam ít nhất trong tháng 5 đã ra yêu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam và rút hết các tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, chúng vẫn ở đó gây rối cho đến nay./.

- Quảng Cáo -