Hoan hô anh nào một cái…?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới đang trong thời kỳ sa sút, thì… Việt Nam bất ngờ thăng hạn… Bùng nổ kinh tế giữa “cơn gió ngược”… Thẳng tiến top 20 thế giới, gớm không ?

Trong bối cảnh kinh tế VN đang ảm đảm, bỗng dưng bùng nổ thần kỳ, thẳng tiến top 20 thế giới, thì:

– Hoặc… Chính phủ của thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành kinh tế quá xuất sắc?

- Quảng Cáo -

– Hoặc… Tác giả bài báo này viết quá xuất sắc?

Chưa rõ ai xuất sắc để hoan hô:

“Hoan hô anh nào một cái, hoan hô anh nào? Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô.”

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcQuà sinh nhật muộn
Bài kếỞ đó có Việt Nam!
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.