Dạ dày người Việt quốc nội siêu chắc?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Dạ dày các quan tham thuộc dạng tiêu hóa hàng tạp hóa tốt nhất. Từ sắt thép, đất cát, xi măng, hóa chất, đường xá, cầu cống, rừng núi, tài nguyên v.v… Đến thuốc men, vũ khí, xăng dầu, cầu tiêu, cứt mũi v.v… Ăn của dân không từ thứ gì…

Dạ dày nhân dân cũng tiêu hóa đa dạng thức ăn đến khó tin. Từ thực phẩm bẩn, thức ăn có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, thức ăn nhiễm hóa chất độc hại…

Đặc biệt, ăn cả những thực phẩm xuất cảng bị Âu Mỹ Nhật… trả về vì nhiễm chất độc hại như, Mỳ tôm, tương ớt, hải sản, nông sản v.v… kể cả cạp đất ăn.

- Quảng Cáo -

Ngày xưa chỉ người nghèo mới cạp đất ăn. Ngày nay cạp đất là món siêu sang dành riêng cho quan tham và bọn tư bản thân hữu, tư bản lợi ích nhóm! Người nghèo và thường dân không có cửa…

- Quảng Cáo -