Con nít cho ý kiến dự luật: Dân chủ đến thế là cùng!

- Quảng Cáo -

Kiem Mai Ba

Trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có quy định thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì sẽ cấp một sổ hồng ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện.

Thành viên của hộ gia đình cũng có con nít, nên Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em VN sẽ đứng ra lấy ý kiến của trẻ em về một số nội dung liên quan.

Mặc dù theo Bộ Luật Dân sự 2015, trẻ em từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký (phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý).

- Quảng Cáo -

Vậy mà, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em VN cho trẻ em có quyền góp ý Luật có liên quan tới mình, thì Dân chủ đến thế là cùng!

Thành viên hộ gia đình cũng gồm cả người chết. Đề nghị Diêm vương tổ chức lấy ý kiến người chết về Luật Đất đai sửa đổi, rồi tổng hợp ý kiến gửi về cho ông Hà Đình Bốn – PCT Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em VN, nhờ ông chuyển dùm cho Quốc hội./.

- Quảng Cáo -