Tôn Ngộ Không con ai?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

500 con khỉ ở Hoa Quả Sơn đi tìm cha mẹ cho Tôn Ngộ Không – Tề Thiên Đại Thánh, tức con khỉ chúa.

Sau nhiều năm tìm kiếm, theo Ngô Thừa Ân, con khỉ chúa không có cha mẹ, do cái con gì đó bậy bạ trên đá tạo ra.

Nghĩa là con khỉ chúa sinh ra từ lổ nẻ cục đá, không tía, không má, không bố, không mẹ, được Ngô Thừa Ân nuôi dưỡng thành tài, thành khỉ chúa Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không?

- Quảng Cáo -