Hai chử “xuân”

- Quảng Cáo -

Tran Duc Anh Son

– Trước áp lực của đồng chí trong đảng, chiều 17/1/2023, đồng chí Nguyễn XUÂN Phúc, Chủ tịch nước, buộc phải nhận “trách nhiệm chính trị”. Rồi THÔI CHỨC.

– Trước áp lực của dư luận xã hội, chiều 27/1/2023, đồng chí Nguyễn XUÂN Bắc, trùm nhà hát, buộc phải xin lỗi công chúng. Rồi THÔI.

Admin: Bức hình hôm nay ngoài hai chử “XUÂN” còn có hai chử “THÔI”

- Quảng Cáo -