Thua con vàng

- Quảng Cáo -

Đáng ra không nói nữa

Vì hề nhảm, với tôi

Xàm xí và vô bổ

Không quan tâm lâu rồi.

- Quảng Cáo -

Nhưng thấy cậu xin lỗi

Đúng kiểu của các quan

Nên đành lòng tôi phải

Viết mấy câu luận bàn.

Nhà tôi có con chó

Tên vàng và lông xồm

Một bữa ăn vụng bột

Tôi tát cho vêu mồm.

Vậy mà nó biết lỗi

Cứ sán vào liếm chân

Thế là không giận nữa

Yêu nó hơn mấy lần.

Còn cậu, đã lếu láo

Lại chối cãi quanh co

Sĩ diện và lươn lẹo

Nên người đời chửi cho.

Đáng ra cậu phải nói

“Tôi ăn nói tầm phào

Tôi thành thật xin lỗi”

Có phải hay không nào.

Cậu xin lỗi vì đã

Để khán giả “hiểu lầm”

Tức cậu không có lỗi

Vừa đểu vừa thấp tầm.

Tức khán giả chửi cậu

Vì họ “hiểu lầm” thôi

Chứ cậu vẫn luôn đúng

Thì cái tâm quá tồi.

Có lỗi, biết nhận lỗi

Mới là người đàng hoàng

Ngụy biện và lươn lẹo

Thì còn thua con vàng.

Ưng Hoàng

- Quảng Cáo -