Lề đường !

- Quảng Cáo -

Gió xuân phủ bụi nặng vai

Cọng rau héo úa lệ dài tuổi thơ

Miếng ăn thân rã trông chờ

Lề đường ngồi bán mắt mờ cơn đau

- Quảng Cáo -

Tuổi thơ nặng vác u sầu

Tiếng cười thắt nghẹn nuốt câu đói nghèo

Bụng còn vắng tiếng cơm reo

Xuân về không gạo thêm đeo nỗi buồn

Tìm ăn đau buốt tâm hồn

Thiên đàng vụt chết tắt nguồn tương lai

Nỗi đau nối tiếp ngày dài

Phụ cha giúp mẹ miệt mài tìm ăn

Bụi đường sương gió xả lăn

Thân gầy một kiếp nhọc nhằn thê lương

Đời con hạnh phúc thiên đường

Bó rau trái bí tìm phương sống còn

Tương lai kéo kiếp bồ hòn

Lề đường kiếm gạo mỏi mòn nuôi thân

Môi trường xã hội phi nhân

Dân nghèo khô héo phì thân quan giàu

Dân đau mặc mẹ dân đau

Quan tham quan đỏ thi nhau hốt vàng !

Xuan Ngoc Nguyen

- Quảng Cáo -