Tết năm nay đất nước và nhân dân Việt Nam vô Phúc?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Phúc thật, vì chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc đã rời bỏ ngai vàng, Phúc đã không còn…

Theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật, khi nhà nước vô Phúc:

– Người tạm quyền thay thế…, là phó chủ tịch nhà nước Võ Thị Ánh Xuân.

- Quảng Cáo -

– Đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước, nhưng Đảng không làm thay việc của nhà nước. Nghĩa là Tổng bí thư lãnh đạo nhà nước, nhưng không làm thay công việc của nhà nước nếu chưa có sự ủy quyền của bà quyền chủ tịch nước hoặc sự phê chuẩn của QH.

Từ những lẽ trên, lời chúc Tết của Tổng bí thư lúc giao thừa vừa rồi, nếu chưa có sự chấp thuận của QH hoặc sự ủy quyền của quyền chủ tịch nước, thì chỉ được xem là Tổng bí thư chúc Tết các Đảng viên… Và nhân dân VN vẫn chưa được quyền chủ tịch nước chúc Tết…?

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dột ngột ra đi trong những ngày áp Tết khiến dân Việt Nam không còn Phúc, tức vô Phúc!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Comments are closed.