Quan hỏng hay dân hư?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Quả thật, nếu dân không hư, không tiếp tay tiêu cực, không thờ ơ với những tiêu cực của quan, đồng lòng đấu tranh chống tiêu cực, thì làm sao quan tiêu cực được ? Vậy đúng là quan hỏng do dân hư. Tỉ như :

– Nếu dân không đút lót làm sao hàng loạt cán bộ đăng kiểm nhỏ, to…gồm cả cục trưởng, phải gia nhập Juve ? Dân ác quá làm cán bộ sa ngã và… sa lưới. Tội thật !

– Nếu dân đồng lòng đấu tranh, quyết tâm không test Kit, không làm theo lệnh Test Kit bắt cúm Tàu cho bằng được, cho bằng hết của chính phủ… Thì làm gì có đại án Kit test Việt Á kinh thiêng động địa. Tội cho bộ trưởng Bộ Y tế, bộ khoa học công nghệ, học viện quân y bộ Quốc phòng, CDC các tỉnh thành và hàng loạt quan chức lớn nhỏ, từ trung ương đến địa phương, phải sa lưới pháp luật vì những người dân hư không chịu đấu tranh ngăn chặn những tiêu cực của các quan ? Tội nghiệp các quan quá !

- Quảng Cáo -

Nếu những người dân ra nước ngoài làm cu li, ô sin… không lo lót đại sứ quán, cục lãnh sự bộ ngoại giao để được hồi hương trên những chuyến bay giải cứu, những chuyến bay ngạo nghễ… Thì nhiều cán bộ đại sứ quán, cán bộ cục lãnh sự, cán bộ ngoại giao, cán bộ chính phủ lớn nhỏ… đã không sa lưới pháp luật, không lâm cảnh về vườn vì lý do sức khoẻ, hay lâm nghịch cảnh Xuân này con không về? Quả là người dân hư quá, làm hỏng cán bộ.

- Quảng Cáo -