Muốn làm báo tử tế?

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

Muốn làm báo tử tế, không phải chỉ “quyết tâm” mà được đâu. Nếu không có tự do, dù quyết tâm như Thái Sơn cũng chịu. Chừng nào mà báo chí chưa độc lập để tách khỏi sự quản lý và định hướng thì chừng đó sự tử tế vẫn là điều xa xỉ.

Tử tế là gì? Là sự thật, sự thật, và sự thật. Là “nếu không nói được điều mình muốn nói thì cũng dứt khoát không nói điều mà người khác bắt buộc”. Làm được không?

Trước khi nói đến chuyện làm báo tử tế, phải giải được bài toán độc lập, bằng không cũng chỉ là nói cho vui thôi.

- Quảng Cáo -

Vậy nhé./.

- Quảng Cáo -