Mong xuất khẩu xe điện qua Mỹ xuôi chèo mát mái

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thiên linh linh, địa linh linh, cô hồn linh linh, âm binh linh linh, quỷ sứ linh linh, tinh leng linh linh…

Phù hộ cho việc xuất 999 xe điện qua Mỹ thành công tốt đẹp. 3 số 9 là dãy số đẹp giúp… may mắn đè bẹp xe điện Tesla ngay trên sân nhà của Tesla, cho Elon Musk tha hồ lên Twitter khóc lóc…

Mong thành công rực rỡ trên đất Mỹ, mang luôn công nghệ phân lô bán nền qua Mỹ, cho đất đai VN được bình an, và cho Elon Musk nếm mùi giữ đất, sợ bị… phân lô bán nền?

- Quảng Cáo -

Bởi nếu không nguyện cầu, để việc xuất khẩu xe qua Mỹ thất bại, buộc phải phân lô bán nền bù lỗ. Nếu phân lô công thổ thì tội các quan có thể bị tù. Nếu phân lô tư thổ thì tội cho dân oan mất đất./.

- Quảng Cáo -