Con đường dài 999 mét làm gần 20 năm vẫn chưa xong!

- Quảng Cáo -

Khởi công vào năm 2004, với lời hứa tràn đầy quyết tâm các lãnh đạo tỉnh, thành phố là đến năm 2005 sẽ thông xe, con đường chỉ dài 990 mét, rộng 72 mét, nối Quốc lộ 1A đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh, Nghệ An) đến nay vẫn chưa làm xong.

Theo hồ sơ, tổng mức đầu tư ban đầu chỉ có hơn 63,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng hơn 23,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 35,7 tỉ đồng và các chi phí khác.

Theo “cách tính mới”, chi phí giải phóng mặt bằng từ hơn 35,7 tỷ đồng đã tăng lên đến hơn 203,5 tỷ đồng (!) Và sau 18 năm với nhiều lần điều chỉnh phê duyệt, đến Tháng Giêng năm 2022, dự án “đội vốn” lên 275,5 tỉ đồng (tăng gấp 4 lần).

Mới đây nhất vào Tháng Mười, dự án này lại tiếp tục có tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 281 tỉ đồng.

- Quảng Cáo -

Nhà thầu thi công dự án là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, trụ sở tại TP Vinh, chẳng biết là “sân sau” của lãnh đạo nào, mà làm cho tới giờ vẫn không bị bắt!

- Quảng Cáo -