Đưa cán bộ đi học nước ngoài là nước nào?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

– Đi Trung Cộng ? Đả hổ diệt ruồi bên TC không xuể, chẳng lẽ qua đó học cách tham nhũng tinh vi?

– Đi Bắc Triều Tiên, Cuba…? Mấy nước đó không đủ gạo nấu, chẳng lẽ học cách ăn xin?

– Đi Mỹ, Nhật và các nước Phương Tây? Các nước ấy toàn tam quyền phân lập phản động, dám học không?

- Quảng Cáo -

Thôi ở nhà tự học đỡ tốn ngân sách! Muốn nhanh có bằng thì học Đông Đô./.

- Quảng Cáo -