Doanh nhân trong chế độ toàn trị

- Quảng Cáo -

Nguyen Huy Vu

Cứu?

Giới cầm quyền ông nào cũng có tài sản ở nước ngoài. Người ít nhất cũng chục triệu đô. Khi bất động sản, cổ phiếu giảm giá mạnh thì nguồn tiền đó quay ngược lại trong nước để mua giá rẻ tài sản. Cho nên bảo mấy ông cầm quyền in tiền ra cứu bất động sản hay chứng khoán bây giờ chẳng khác nào bảo cọp đừng ăn thịt.

In tiền ra cứu làm nền kinh tế lâm vào khủng hoảng nặng vì lạm phát tăng vọt, lại tăng lãi suất, lại bóp nghẹt nền kinh tế, lại mất thanh khoản…và làm nền kinh tế bung bét thêm vì không có kinh nghiệm điều hành. Cá nhân lãnh đạo chẳng được gì, lại mệt, lại mang tiếng thêm là bất tài, và quan trọng là mất cơ hội làm giàu ngàn năm một thưở.

- Quảng Cáo -

Cho nên bây giờ có lẽ cách giới cầm quyền đang làm là giữ công an để ngăn bạo loạn, chuẩn bị tiền để “ăn thịt” các dự án, còn lại để thị trường tự điều chỉnh, vừa khỏe, vừa có miếng.

Một thời giới cầm quyền và giới doanh nghiệp chung sàn chung mộng. Doanh nghiệp làm ăn được thì giới cầm quyền có tiền, được chia hoa hồng. Nhưng khi giới cầm quyền có tiền rồi thì họ sẽ kiếm cơ hội để chiếm luôn doanh nghiệp. Họ làm được điều đó vì không có đối trọng chính trị để kiểm soát họ. Cho nên doanh nhân trong chế độ toàn trị chỉ như con heo được cho ăn mập rồi chờ tới ngày bị xẻ thịt.

Muốn bảo vệ tài sản bền vững của mình thì giới doanh nhân không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ hình thành một chế độ dân chủ. Dân chủ sẽ đi kèm với thượng tôn pháp luật và bảo vệ sở hữu tài sản. Dân chủ mới có người đại diện cho quyền lợi của mình.

Thực tế cho thấy chỉ có các chế độ dân chủ mới tạo ra thịnh vượng bền vững./.

Nguyễn Huy Vũ

- Quảng Cáo -