Dự trữ ngoại hối đang khó khăn?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Chính phủ cấm tư nhân mua bán ngoại tệ là chuyện không giống thiên hạ, sử dụng mệnh lệnh hành chính thay công cụ tiền tệ để quản lý ngoại tệ cũng là chuyện khác người.

Nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, tức quan hệ cung cầu, nhưng tiền tệ thì vận hanh theo quy luật phi thị trường, tức không được mua bán tự do, bị chế ngự bởi các mệnh lệnh hành chính.

Vậy mà… Nay chính phủ còn “yêu cầu ngân hàng nhà nước có giải pháp hạn chế tình trạng chuyển tài sản bằng tiền đồng sang ngoại tệ.” Nghĩa là đang tiếp tục sử dụng các biện pháp hành chính can thiệp mạnh tay vào thị trường tiền tệ…

- Quảng Cáo -

Thì rất có thể dự trữ ngoại hối đang khó khăn?

- Quảng Cáo -