790.000 tỷ đồng trái phiếu DN đã đem đi đâu mà xin giải cứu?

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu kiến nghị Thủ tướng, nợ đáo hạn trái phiếu DN năm 2023-2024 là 790.000 tỷ đồng, nên trái phiếu DN rất cần cơ chế, chính sách của nhà nước để thị trường BĐS vận hành thông suốt.

Tôi hỏi ông Châu, các DN BĐS đã sử dụng tiền bán trái phiếu vào mục đích gì mà không còn để trả lúc đáo hạn?

Tổng Thanh tra Chính phủ đã hứa với Quốc hội là sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật khi phát hành trái phiếu và sử dụng tiền thu được có đúng mục đích không?

- Quảng Cáo -

Hai chủ tịch Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát đã bị bắt vì tội lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu. Ông Châu chưa biết trái nào là “trái phiếu”, trái nào là “trái phá” mà liều mạng kiến nghị như vậy?

Ông còn nại rằng, có 45 DN BĐS đang ôm 273.373 tỷ đồng hàng tồn kho, thuộc các dự án dở dang, cần tháo gở vướng mắc pháp lý để xả hàng. Ông muốn lãnh đạo tỉnh, thành vô tù nhiều hơn vì hợp thức hóa các dự án có vướng đất công và dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư?

- Quảng Cáo -