Chuyện ruồi bu!

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Nói trắng ra, không có tổ chức quốc tế nào dám cấp trích lục cho đất ăn cướp, cũng như chẳng có cơ quan nhà nước nào dám cấp sổ đỏ cho đất bất hợp pháp.

Đó là lý do Putin phải tự cấp trích lục đất 4 tỉnh của Ukraina cho Nga, gồm: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Đây là 4 tỉnh Putin sử dụng vũ lực đánh cướp của Ukraina.

Cũng như đất bất hợp pháp không được nhà nước cấp sổ đỏ, người sử dụng đất ấy khó lòng chiếm hữu nếu không đủ sức đối đầu với cơ quan nhà nước…

- Quảng Cáo -

Thì đất chiếm hữu bằng cách sử dụng vũ lực cướp của nước khác, không được quốc tế cấp trích lục sở hữu, tức không được các nước công nhận, thì nước ăn cướp khó lòng giữ được đất ấy nếu không có đủ sức mạnh tối thiểu.

Tổng thống Nga Putin thừa hiểu điều đó, thừa hiểu đi cướp đất của nước khác là sai, sai hơn nữa khí tự cấp trích lục đất ăn cướp ấy cho chính mình, không chỉ sai, mà còn là chuyện ruồi bu.

Bởi nếu không đủ mạnh để chiếm giữ đất ăn cướp, thì tự cấp trích lục đất ấy cho mình làm gì, khác gì làm chuyện công cốc, vì trước sau gì cũng bị chủ đất tái chiếm.

Còn nếu đủ sức mạnh giữ bền vững đất cướp, thì cần gì cấp trích lục cho mình để thiên hạ có lý do coi thường, xa lánh và trừng phạt quân ăn cướp.

Câu hỏi đặt ra là, nếu Putin biết vậy sao còn làm chuyện ruồi bu, tự cấp trích lục sở hữu đất ăn cướp cho chính mình? Muốn hiểu lý do tại sao, cần hiểu rằng, xưa nay bọn cướp nước chỉ sáp nhập đất cướp được vào nước mình trên thế mạnh, tức đang đại thắng. Không ai sáp nhập đất cướp được vào nước mình trong thế yếu, đang bị chủ đất đánh trả xiểng liểng như tình hình của quân Nga trên chiến trường Ukraina lúc này.

Hiểu được vậy mới biết, sự sáp nhập là cơ hội duy nhất để Putin lên giây cót cho quân đội Nga đang hoảng loạn mất tinh thần trên chiến trường. Và sự sáp nhập cũng là cách làm dịu tình hình quốc nội duy nhất khi bỗng dưng Putin đem chiến tranh vào nội địa, khiến phong trào phản chiến, chống bắt lính…nổ ra dữ dội, dai dẳng khắp nước, hàng trăm ngàn trai tráng trốn lính tháo chạy hoảng loạn khỏi nước, và sự chống đối, sự tháo chạy ấy chưa biết đến khi nào dừng… Nhưng lên giây cót là một chuyện, làm giảm sự hoảng sợ của quân Nga trên chiến trường hay không là chuyện khác. Cũng như làm dịu tình hình quốc nội là một chuyện, có làm dịu được hay không lại là chuyện khác…

Đó chính là lý do Putin vĩ đại tự cấp trích lục sở hữu cho mình bốn tỉnh cướp được của Ukraina : Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, coi đó là một biểu tượng thể hiện Putin và nước Nga đã chiến thắng. Vinh quang cho nước Nga. Vĩ đại cho Putin…

Sáp nhập… Để chứng tỏ Putin đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Lỡ sau này quân Ukraina có tái chiếm, nước Nga vẫn còn trích lục sở hữu để… tự sướng…?

Tiếc cho Putin là chiều hôm 30/9 Putin và bậu sậu vừa reo mừng vì đã có trích lục sở hữu…Tổ chức vui mừng ngay trên quảng trường đỏ… Thì hôm nay (1.10) đến lượt quân Ukraina reo mừng vì đã tái chiếm thành phố chiến lược trọng yếu Lyman…, nghĩa là đã móc một phần trích lục sở hữu Putin vừa đút túi hôm qua….

NK

- Quảng Cáo -