Trịnh Văn Quyết nâng vốn khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng là nhờ điều 113 Luật Doanh Nghiệp 2020

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Tác giả bài báo đăng trên Tạp chí Nhà Quản lý có cách viết rất giống tôi, lúc nào cũng đưa ra vấn đề cốt lõi gây nên cái vấn nạn đó. Bài báo đã chỉ ra khoản 1 và điểm d khoản 3 của điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020.

Vậy thì, ông Vương Đình Huệ và gần 500 đại biểu phải sửa ngay cái lỗi của điều 113 của các đại biểu ở Khóa bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhắm mắt thông qua. Bài báo đã thí dụ cách doanh nghiệp cấu kết với ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ tốc hành dễ hiểu.

Kiểu này chết mẹ cái ngân hàng nào đã tăng vốn điều lệ cho Trịnh Văn Quyết. Mà không chỉ ngân hàng, phải có người trong Bộ Tài chính, người trong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và người trong Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tay cho Quyết!

- Quảng Cáo -

Ngày 8/6/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời báo chí: “Có nhiều chiêu trò thao túng thị trường chứng khoán, trong đó có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”. Bộ trưởng tiền nhiệm Đinh Tiến Dũng nghe phải chột dạ, và các thuộc hạ của ông ở UBCKNN, Sở GDCK phải đái trong quần!

Tỉnh nào cũng phê duyệt dự án cho FLC, cho nên Trịnh Văn Quyết xài cán bộ hao không thua gì Phan Quốc Việt!

- Quảng Cáo -