65% tiến sĩ chọn ở lại nước ngoài: Đề án 165 đạt mục tiêu đề ra?

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Từ năm 2008, Bộ Chính trị ban hành Đề án 165 về việc “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”. Hội nghị thống kê có 65% tiến sĩ chọn ở lại nước ngoài, cống hiến cho bọn tư bản giãy chết; 27% tiến sĩ trở về làm cho Nhà nước và 8% bỏ việc Nhà nước. Vậy mà, bài báo viết “Bộ Chính trị đánh giá đề án đạt mục tiêu đề ra!”.

Mục tiêu đề ra là mục tiêu nào? Mục tiêu đào tạo 3.000 tiến sĩ bằng vốn ngân sách, hay mục tiêu 65% tiến sĩ chọn ở lại nước ngoài? Bộ Chính trị quyết định, trong giai đoạn 2026-2030, mỗi năm Việt Nam sẽ cử khoảng 500 cán bộ ra nước ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 50 người, ngắn hạn 300, ngoại ngữ 150.

Hội nghị đếch tổng kết trong 15 năm qua, có bao nhiêu cán bộ học ngoại ngữ ở nước ngoài nói được tiếng Anh bập bẹ và bao nhiêu nói bằng “body language”, mà mỗi năm cử 150 cán bộ đi du học tiếng Anh. Trong khi, chứng chỉ tiếng Anh chỉ có giá trị 2 năm, và nếu học viên không có động lực học tiếng Anh thì học suốt đời cũng chưa nói được! Tiền của dân đóng thuế mà xài sang đéo chịu nổi!

- Quảng Cáo -

BKM

- Quảng Cáo -