Thầy tu lớn hơn tất cả

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Dân mạng, đặc biệt là giới trí thức, cám cảnh người dân quỳ mọp trước các thầy tu chùa Ba Vàng. Nhìn cảnh tượng này, tôi có cảm giác, người dân đang quỳ dưới chân Đấng Cứu Thế, sẵn sàng tận hiến cả thân xác, tài sản và linh hồn của mình cho Đấng Cứu Thế.

Ở phương Tây, ngay cả thời thống trị của Giáo hội Rome, nhiều lắm người dân cũng chỉ cúi đầu hôn tay Cha. Họ hiểu các Cha không phải là Chúa.

Ở các quốc gia theo Phật giáo Nam tông, có cảnh dân quỳ trước bậc chân tu, nhưng họ chỉ bố thí đồ ăn cho nhà tu khất thực. Không có nhà tu đi từng đoàn và tay vơ lấy vơ để tiền bố thí vào đầy tay nải.

- Quảng Cáo -

Cảnh tượng dân quỳ tận hiến cả thân xác, tài sản và linh hồn mình cho thầy tu như tận hiến cho Đấng Cứu Thế, tôi không cám cảnh mà chỉ đặt câu hỏi theo cách đố kỵ của đứa bỉ phu trần tục:

1) Làm người thầy dạy học 30 năm, tôi và tất cả các loại giáo sư, tiến sỹ, thầy cô giáo có cái vinh hạnh được học trò quỳ lạy và tận hiến thân xác, tài sản và linh hồn của họ cho mình chưa?

2) Suy rộng ra, các quan lớn quan bé gọi là bậc phụ mẫu chăn dân đã từng có được cái vinh hạnh để người dân quỳ lạy và tận hiến thân xác, tài sản và linh hồn của họ cho mình chưa?

3) Những nhà từ thiện, kể cả là những người nổi tiếng, không cần nói cái vinh hạnh trên, chỉ cần nói chuyện quyên góp thôi, đã từng quyên góp dễ như các thầy tu chùa Ba Vàng chưa? Nếu dễ thì sao lại bị thiên hạ đòi sao kê và chửi bới ầm ĩ?

Có ai đố kỵ như tôi không? Tôi đố kỵ, và thấy xấu hổ thay cho tất cả. Chính trị, giáo dục với lý tưởng cao đẹp và những nỗ lực không ngừng, cuối cùng không bằng uy danh của thầy tu. Riêng về thu phục lòng người, tất cả đều thất bại trước sức mạnh của tôn giáo. Thật đấy!

Nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn, tiền vàng trong dân còn rất nhiều, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không huy động được để đầu tư phát triển đất nước. Nhưng nhà tu thì làm rất dễ dàng.

Các bạn thân mến. Khi tự thân chưa thấy nhục thì không nên chỉ trích thầy tu. Người ta phải như thế nào mới được tôn sùng như đấng chí tôn chứ?

Tôi hình dung, nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà làm chính trị như Giáo hội Rome, hoặc như các giáo phái Hồi giáo ở Trung Đông, thì chắc chắn là mạnh hơn, lẫy lừng hơn gấp bội những giáo hội, giáo phái đó! Vì sao? Vì nói như triết gia Nietzsche, các tín đồ đông đúc này sẽ là “cỗ máy khổng lồ”…

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -