Thủ Tướng Anh Boris Johnson thắng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ Tướng Anh Boris Johnson sau chiến thắng
- Quảng Cáo -

CTMM tổng hợp

Thủ Tướng Anh, ông Boris Johnson, đã “thoát chết” qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Ông với tỷ số phiếu tín nhiệm là 211 (60%) so với 148 bất tín nhiệm (40%).

Sau cuộc bỏ phiếu, TT B. Johnson nói Ông rất hài lòng với kết quả và tuyên bố kết quả bỏ phiếu cho thấy chiến thắng của Ông đã rất “thuyết phục” và “rõ ràng”.

Tuy vậy, một số đồng minh của ông Johnson đã đồng ý là uy tín của ông Johnson đã bị tổn thương sau cuộc bỏ phiếu vì tỷ lệ thắng thua khá hẹp.

- Quảng Cáo -

Những dân biểu bất đồng ý kiến với ông Johnson đã kết hợp được 54 người là con số tối thiểu cần có để buộc phải tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi cho rằng ông Johnson không còn thuận lợi về phương diện bầu cử cho đảng tiếp theo một số xì-căng-đan kể cả vụ mang tên “Partygate”.

- Quảng Cáo -