Anh Trương Văn Dũng vừa bị bắt

Anh Trương Văn Dũng
- Quảng Cáo -
Anh là người dấn thân vào con đường đấu tranh cho Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền.

Quan điểm của tôi, anh không có tội và không đáng bị bỏ tù.

- Quảng Cáo -