Lại nói dối lem lẻm

- Quảng Cáo -
Thành công của cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng là thành công trong đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước”.
Ý ông “chín đưa đò” là cuộc di tản của dân miền Nam sau 1975 và dân cả nước bỏ đi tứ xứ cho đến tận bây giờ chính là chủ trương, đường lối của “đảng và nhà nước”. Ôi, một kiểu đánh tráo sự thật rất vô liêm sỉ.
Người Việt hải ngoại họ thành công là do họ nỗ lực bản thân, cộng với đường lối chính sách của quốc gia họ đang sống, chứ liên quan gì tới đảng CSVN. Dân trong nước đói khổ còn lo chưa xong. Thật là một “pha nhận vơ” đi vào lịch sử.

Thành công nào cũng có Đảng! Thất bại nào cũng tại dân! Đúng là “đừng nghe những gì cộng sản nói”. Cái đồ “nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ”./.

- Quảng Cáo -