Rác, và những tội đồ

Lễ trao bằng tiến sĩ của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học QG Hà Nội, 2020. Ảnh: Dân Trí
- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Rác

Dư luận đang chê cười phát ngôn sặc mùi sống trên mây của ông tổng bí thư. Nói lạ, đảng của các ông, đảng viên do chính các ông lựa chọn cẩn thận theo quy trình chặt chẽ rồi kết nạp vào, các ông độc quyền sở hữu, giờ lại ráo hoảnh nói “những đảng viên hữu danh vô thực thì có cho không chúng ta (đảng) cũng không cần.” Ai cho? Ai mà có loại đặc sản đảng ấy để cho các ông? Ăn nói linh ta linh tinh.

Thế các ông định đổ trách nhiệm, đổ tội cho dân chắc. Dân làm quái gì có những thứ tào lao vô tích sự ấy. Ông không dùng, ông cứ gom ném mẹ hết xuống biển, chứ đừng có cái thói bắt dân phải gánh chịu. Dân không phải là cái hố rác, nhá.

- Quảng Cáo -

Chỉ lý luận vớ va vớ vẩn.

Tội đồ rởm

Chuyện giáo sư tiến sĩ nhiều như lợn con, vô tác dụng ở xứ này lâu nay được bàn nhiều rồi, thậm chí rác tai, chán, đ.. muốn nghe nữa. Mấy hôm nay lại rộ lên chuyện tiến sĩ nghiên cứu về chơi cầu lông, tiến sĩ nghiên cứu hoạt động đảng ở xã ở huyện, tiến sĩ nghiên cứu tinh những thứ tào lao xích đế…

Phải nói hẳn ra như thế này mới đúng địa chỉ: Đám trẻ trâu làm luận án tiến sĩ vớ vẩn (nói thẳng là vớ vẩn chứ không phải chưa đúng tầm) đáng chửi một thì đám giáo sư, phó giáo sư hướng dẫn trẻ trâu phải bị chửi mười, còn đám cầm đầu viện này viện nọ, hội đồng ấy hội đồng kia bị chửi một trăm. Nói như cụ Tú Xương, “chữ y chữ chiểu không phê đến/ông chỉ quen phê một chữ tiền.” Hướng dẫn (mà thực ra chả có hướng dẫn gì) một cái luận án kiếm vài chục triệu đồng bỏ túi ngon ơ, tội gì chẳng bán danh, dù là danh rởm, danh hão.

Chính chúng, chứ không phải ai khác, đã làm cả thế giới khinh rẻ học hàm học vị của đội ngũ trí thức xứ An Nam này.

Chưa bao giờ danh vị về kiến thức trình độ của trí thức xứ ta bị coi rẻ, chê cười như bây giờ.

Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, giờ ngồi trong đám đông, khoe là trưởng thôn còn được trọng, chứ khoe giáo sư tiến sĩ thì chỉ có mua rổ mà úp mặt. Lại còn nói thêm, làm chủ tịch nước, làm thủ tướng, cần đ.. gì phải giáo sư tiến sĩ, trong khi chữ một ngoại ngữ bẻ đôi không biết. Rởm.

Nguồn: Blog Nguyễn Thông

- Quảng Cáo -