Nga ơi cố lên!

- Quảng Cáo -
Cộng sản hay tư bản
Dân chủ hay độc tài thì thể chế nào cũng có sự độc ác , bất nhân .
Chỉ có điều sự độc ác vô nhân tính bất nhân đẩy người dân vào tận cùng của nỗi thống khổ có khác nhau một tý về cách thức mà thôi.
Để sống được ở chế độ độc tài cộng sản bạn phải đấu tranh không ngừng nghỉ thì ở chế độ tư bản dân chủ văn minh cũng thế . Để sống được, tồn tại được thì bạn cũng phải đấu tranh không ngừng nghỉ.
Bọn khốn nạn thì luôn luôn nhân danh đạo đức, tử tế để lợi dụng, chà đạp, hãm hại người yếu thế.
Để sống được đàng hoàng thì bạn phải biết ngẩng mặt lên và nhắm thẳng về phía trước mà bước tới.
Không được để những lời dị nghị phán xét của bọn tiểu nhân ươn hèn và độc ác cản bước tiến của bạn.
Tôi.
Và Chính tôi bây giờ sẽ là người tiến bước dù phía trước là vực thẳm hay núi cao thì ta vẫn phải tiến lên để tìm đường sống cho mình .
Nga ơi cố lên.
***
Ghi chú của CTMM: Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng được trao cho:
– Bà Trần Thị Nga, năm 2018
– Nhóm Cứu Giúp Tù Nhân Lương Tâm 50K (Quỹ 50K) của Bà Nguyễn Thúy Hạnh, năm 2019
– Sinh viên Phan Kim Khánh, năm 2020
– Linh Mục Đặng Hữu Nam, năm 2021
- Quảng Cáo -