DLV xác nhận coi!

Vu cáo
- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Chỉ có 2 thanh niên mà kích động được hàng trăm ngàn người dân từ bỏ công việc để trở về quê nhà bằng mọi giá. Chỉ có 2 người 1 nam và 1 nữ thôi đấy! Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương ra sức vận động nhân dân ở lại với nhiều lời hứa hẹn có cánh, nhưng họ cũng quyết ra đi. Chính quyền tp HCM thì đăng đàn trân trọng mời người dân ở lại xây dựng thành phố, chính quyền hứa sẽ có chính sách hỗ trợ cho nhân dân.

Nhưng, mọi sự vận động của chính quyền như nước đổ đầu vịt, vì nhân dân chỉ quyết nghe lời kích động của 2 thanh niên trên. Biết rằng, đường về quê muôn trùng khó khăn, gian khổ.

- Quảng Cáo -

Điều ai cũng biết. Xưa nay nhà nước không bao giờ gánh trách nhiệm, mà tìm cách trút trách nhiệm lên đầu 1 ai đó. (Thường thì con ngáo ộp thế lực thù địch lãnh đạn). Lần này cũng vậy. Đài tiếng nói VN vu cho hàng trăm ngàn người đào thoát khỏi thành phố là do 2 tên thanh niên trên kích động, chứ không phải do cách chống dịch cực đoan, bỏ đói nhân dân hay những lời hứa suông của chính quyền như lời đoán trên mạng?!

Xem ra, những kiểu chạy tội như thế này chẳng biết có thuyết phục được ai không. Nhưng chính điều ấy, tuyên giáo đã công khai xác nhận: cả 1 hệ thống chính trị từ TW xuống tận địa phương đã thua xa một vài người dân vô danh tiểu tốt.

Đúng hông DLV?

- Quảng Cáo -