Tượng đài, trụ sở đảng, trụ sở công an cần thiết hơn bệnh viện và trường học

- Quảng Cáo -
Ngồi nói chuyện với một vị bác sĩ mới hay rằng 40 năm qua, cả nước chưa xây được cái bệnh viện nào lớn bằng cái bệnh viện Chợ Rẫy do chính phủ VNCH xây trước 75.
Tôi cũng nhớ lại trước 75, ở SG có nhiều bệnh viện tư được xây dựng với quy mô rất lớn như bệnh viện Vì Dân do bà Nguyễn Văn Thiệu quyên tiền từ thiện xây nên, đó là bệnh viện tư nhưng điều hành và hoạt động như BV công, hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân.
Các tư nhân khác thì xây các bệnh viện Triều Châu (nay là BV An Bình), BV Phúc Kiến (nay là Nguyễn Trãi), BV Sùng Chính (nay là TT chấn thương chỉnh hình)… Các BV Nguyễn Tri Phương, Gia Định, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, 2 …cũng đều xây dựng trước 75.
Vị bác sĩ nầy đắng cay nói: Phải chi sở công an TP HCM hoành tráng vừa xây dựng xong ấy là một bệnh viện thì đỡ cho dân biết bao nhiêu.
Tôi cũng đắng cay nói: Với chế độ nầy, tượng đài, trụ sở đảng, trụ sở công an cần thiết hơn bệnh viện và trường học.
Tình trạng bệnh viện bây giờ như thế này mà tượng đài cứ tiếp tục xây, trạm công an cứ tiếp tục mở!
- Quảng Cáo -