Bầu

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông| 

Cứ như tivi báo chí truyền thông mậu dịch suốt thời gian qua, như ông trùm phú lít nói, thì các thế lực thù địch đang chống phá quyết liệt, tìm mọi cách phá hoại cuộc bầu cử của “chúng ta”.

Ôi giời, bầu cử chứ có phải chiến tranh, đấu tố, giết người đâu mà các bố cứ làm cho dân chúng căng thẳng, sợ bỏ mẹ. Biết trúng trật cả rồi, bầu cho nó xong, ai mà thèm chống mí phá.

- Quảng Cáo -

Ông thì bảo ngày hội của toàn dân, ông thì kêu đề cao cảnh giác bọn chống phá, chả biết lối mô mà lần.

Tôi nói thật, đời tôi đã đi bầu cử ối lần (không kể những lần bầu bí thư chi đoàn, tổ trưởng dân phố…), chưa bao giờ thấy căng thẳng và mắc cười như lần này./.

#bầucửquốchội2021

- Quảng Cáo -