Bầu cử kiểu ở VN Xã Nghĩa

- Quảng Cáo -

Nguyễn Doãn Đôn|

TA ĐI BẦU CỬ TỰ DO

CHỌN NGƯỜI TỬ TẾ MÀ CHO VÀO HÒM

Bầu cử kiểu ở VN thì không nên đi bầu làm gì! Vì nước ta chưa có nền Dân chủ. Chúng ta chưa được tự thành lập hội đoàn và đảng phái. Thế nên ta chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo thì bầu có tác dụng gì?

- Quảng Cáo -

Độc đảng lại chỉ đạo bầu cử từ A tới Z các Hội nghị Hiệp thương để xét duyệt người đề cử và ứng cử của cấp dưới gửi lên bầu tuy bề ngoài là Mặt trận tổ quốc đứng lên nhưng kỳ thực thì cũng do đảng CS quyết và vạch ra hướng đi cả. Số đề cử và ứng cử lại xét duyệt phần lớn là thành phần Đảng viên, chỉ có khoảng 5 % là ngoài đảng.

Mà số ngoài đảng này lại nhiều người nằm trong các Hội và tổ chức mà đảng nắm tóc được nên mặc dù họ không là đảng viên nhưng vẫn gián tiếp chịu sự chỉ đạo của đảng.

Còn những vị vô tư tuyệt đối; Họ xin ra ứng cử để một lòng vì Dân vì nước như ông Lê Trọng Hùng, Trần quốc Khánh thì lại bị bắt vô cớ và vu họa cho người ta là cái tội động trời là tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm chống lại Nhà nước VN.

Tống vào tù là hết đường tranh đấu.

Các vị Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Cống phản đối rất mạnh vì sự bắt bớ hèn đớn này.

Tấm ảnh trên cùng (dưới tiêu đề) trên đây là Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyển và Nguyễn Ngọc Tuấn đang đứng ngồi không yên để chỉ đạo quyết liệt bầu cử. Qua đây chúng ta thấy rất rõ đảng độc tài đứng ra chỉ đạo bầu cử ngay từ khâu lên danh sách ở các đơn vị cơ sở để chọn người viết lên tên phiếu. Bởi vậy người tranh đấu cho Dân đã khó mà lọt qua vòng ngoài, khảo sát này rồi. Chứ chưa nói là kết quả bầu có khi còn phụ thuộc vào người kiểm phiếu.

Thế thì có dân chủ đâu mà đi bầu làm gì.

Chỉ khi nào bỏ điều 4 của Hiến pháp, để có đa đảng, cho họ tự phải cạnh tranh thì mới gọi là Dân chủ. Chứ bây giờ chúng ta đi bầu là làm trò mèo, làm chuyện nực cười, là bị ăn quả lừa dân chủ; Tức là bình thì chỉ chứa được lượng chuột nhất định nên ta phải chọn liều những con nào đó cho vào bình mà thôi, vì chúng đều là một giống chuột đục khoét cả. Lá phiếu của ta cầm là dân chủ giả, nên ta phải biết.

Bức ảnh bên phải dưới đây là lá phiếu bầu bên Đức. Nó được chia ra làm 2 cọc. Và cử tri chỉ có hai quyết định mà thôi. Một quyết định bên trái và một cho bên phải.

Cọc bên trái là ghi danh sách từng người thuộc từng đảng. Ta bầu ai thuộc đảng nào thì gạch dấu X vào dòng đó (chỉ được phép bầu 1 mà thôi). Tức là người đó thuộc đảng đó ta muốn cho cá nhân họ vào làm Đại biểu Quốc hội thay mặt cho ta.

Còn cọc bên tay phải là ta bầu tập thể Đảng nào xứng đáng thay mặt cho ta ở Quốc hội. Cọc này cũng chỉ được phép gạch một dấu X vào đảng nào ta thích mà thôi.

Thế nên có người bầu cá nhân và tập thể đều vào một đảng; Nhưng cũng có người lại bầu cá nhân của đảng này, nhưng tập thể lại là đảng khác. Còn thường thì bên trái họ bầu đảng nào, thì bên phải họ cũng sẽ bầu đảng đó.

Khi bầu xong thì bên tay trái ai nhiều phiếu sẽ vào ngồi ở ghế ở QH. Còn bên tay phải đảng nào nhiều phiếu thì họ sẽ cử người của họ thêm vào theo thứ tự đã ghi. Người đầu tiên sẽ được ưu tiên trước.

Bao giờ Nhà nước ta có lá phiếu tương tự tiếng Việt như thế này phát cho dân ta thì hãy đi bầu. Chứ có mỗi một đảng, không bầu cũng trúng thì bầu cái khỉ gió gì. Phải không bà con?

#bầucửquốchội2021 #đảngcửdânbầu #khôngbiếtkhôngbầu

- Quảng Cáo -