Mối liên hệ giữa giáo dục XHCN là tuyên truyền dối trá

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền dối trá là chiến lược lớn của đảng để tạo ra cái gọi là con người mới XHCN. Mục tiêu của đảng là làm sao mỗi một con người lớn lên dưới nền giáo dục XHCN thì phải thành con người phục tùng những gì đảng làm, biết sùng bái lãnh tụ. Phục tùng đảng và sùng bái lãnh tụ được ví như hai dây cương thít vào mũi của dân tộc này, mục đích là để đảng điều khiển dân tộc đi theo những gì đảng đã vạch ra. Đảng và dân tộc như là kỵ sĩ và con ngựa, đảng muốn cỡi lên con ngựa thuần chứ không muốn ngồi lên “con ngựa chứng”, đó là lý do mà đảng xây dựng nên giáo dục XHCN và tuyên giáo. Mục tiêu của nền giáo dục XHCN là “vì tổ quốc XHCN, vì lý tưởng bác hồ vĩ đại hãy sẵn sàng”, là “sống chiến đấu lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại” chứ hoàn toàn không phải trở thành con người sáng tạo và có đạo đức.

Một nền giáo dục như vậy nó không khác gì ngành tuyên giáo. Ngành giáo dục và ngành tuyên giáo chia nhau ra làm công tác tẩy não. Trong môi trường giáo dục thì Bộ giáo dục tẩy não học trò, trong môi trường xã hội thì ban tuyên giáo sẽ hằng ngày làm công tác tẩy đi tẩy lại bộ não con người để đảm bảo rằng nó không thể nhiễm những gì đảng không muốn. Mỗi một con người lớn lên và thành nhân cách họ chịu tác động 3 môi trường: thứ nhất là gia đình; thứ nhì là môi trường giáo dục; và thứ ba là môi trường xã hội. Trong 3 môi trường đó đảng nắm hết 2, đó là giáo dục và xã hội, còn gia đình thì khi người cha người mẹ cũng là người lớn lên dưới mái trường XHCN thì môi trường gia đình đó cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của chiến lược tẩy não của đảng rồi.

Hôm nay trên các trang báo CS có thông báo ông cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục – Phùng Xuân Nhạ được phân về là phó ban tuyên giáo trung ương. Đây là sự khẳng định rằng, định hướng giáo dục của CS là tẩy não. Nền giao dục này lấy mục tiêu tẩy não làm nòng cốt chứ không phải mục tiêu mang lại tri thức và đạo đức cho mỗi con người cho nên với bao sự thối nát của ngành giáo dục, đảng sẽ không có thiện chí sửa đổi. Hiện tượng đạo văn, trò mua bán điểm, trò mua bán bằng, bạo lực học đường, giáo viên làm công tác của gái tiếp viên nhà hàng vv… những cái xấu như thế cứ nhan nhản nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nền giáo dục này đã hướng tuổi trẻ vào tệ nạn sùng bái. Nếu giới trẻ không sùng bái bác hồ thì nền giáo dục XHCN cũng hướng chúng đến việc sùng bái Khá Bảnh, mê san Hàn vv…, miễn sao không để giới trẻ tìm đến những giá trị tiến bộ mang tính phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền vv… là đảng thành công rồi.

- Quảng Cáo -

Giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền dối trá là 2 mũi giáp công của một chiến dịch. Đấy là chiến dịch tẩy não dân tộc này để đảng trục lợi, vì vậy việc một ông bộ trưởng bộ giáo dục được chuyển sang làm tuyên giáo không có gì là bất ngờ./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vnexpress.net/ong-phung-xuan-nha-lam-pho-ban…

#phùngxuânnhạ #tuyêngiáovc

- Quảng Cáo -