Chuyện vui nước đại ngu

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

Sau khi tiếm ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu. Con cháu nhà Trần có người chạy sang cầu cứu nhà Minh với lời sàm tấu, rằng họ Hồ đã xúc xiểm quốc thể, bôi nhọ cả Thiên triều. Đã gọi một nước chư hầu là Đại Ngu thì Thiên triều phải thuộc hàng Đại Đại Ngu.

Thằng nhãi con Tuyên Đức tưởng thiệt đã động binh đánh nhà Hồ cho chừa thói xúc xiểm, bôi nhọ. Khi cha con Hồ Quý Ly bị bắt, lúc Thiên triều vấn tội, Hồ Quý Ly mới ngửa cổ cười:

– Đại Ngu là vui vẻ, yên bình lớn, sao lại gọi là xúc xiểm?

- Quảng Cáo -

Vua nhà Minh thấy bị hớ, bèn hạ chỉ, rằng tội chết được tha nhưng tội sống khó thoát: phạt 7,5 triệu tệ và cho lưu đày.

Hơn sáu trăm năm sau, có người đi vào trại cách ly tập trung chống dịch, thấy đông vui và được ăn uống no nê, bèn lên mạng viết lời khen cán bộ: “bọn ngu”. Cán bộ tưởng anh ta chửi, rằng tội chết không xử được, bèn xử tội sống: phạt 7,5 triệu đồng.

Vậy là tất cả vui vẻ, yên bình!

Riêng cá nhân tôi, cả đời không thể không ngu dăm lần. Các bạn cứ khen thẳng thừng, tôi thề không phạt. Tiền để các bạn vui vẻ với vợ con!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -