Cộng sản giỏi ghê!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Đình Bổn|

Những năm 1990 về trước, nếu ai đi ngang ngã ba Sở Sao (giờ là ngã tư) về Đồng Xoài, Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé đều thấy có những đoàn xe lớn dài hàng chục cây số chở gỗ từ rừng về. Phần lớn là gỗ lớn, dài vài chục mét, đường kính có khi vài mét, những cây gỗ đã sống hàng trăm năm.

Có lần về Đồng Xoài tôi nói chuyện với ba tôi rằng tỉnh Sông Bé với trên 70 diện tích rừng già chắc sắp xóa sổ. Ông nói không chỉ Sông Bé mà Tây Nguyên với các rừng thông dễ đốn hạ sẽ không còn rừng, nhưng có những nơi không thể phá hết rừng.

Thời trẻ ba tôi hoạt động nhiều năm tại Đông và Tây Trường Sơn khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum…, ông kể núi ở đây dốc đứng, nhiều ghềnh thác, gỗ quý rất nhiều nhưng chỉ có khỉ mới tới được những nơi đó. Con người khó mà đặt chân vô, huống chi đốn cây!

- Quảng Cáo -

Nhưng một người từng trải, hiểu biết nhiều như ba tôi cũng nhầm. Ông mất đã gần 20 năm, chưa kịp biết ngày nay họ đã phát minh ra một hình thức hợp pháp để lấy hết gỗ đầu nguồn, bất kể địa hình hiểm trở.

Phát minh đó có tên: THỦY ĐIỆN NHỎ!

Công nhận cộng sản giỏi ghê!

#nạnphárừng #thủyđiện

- Quảng Cáo -