Sau Nguyễn Đức Chung, đến lượt Chủ Tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị thành củi?

- Quảng Cáo -

Sáng 11 tháng Tám, 2020, Bộ Chính Trị nhóm họp và công bố chính thức, tước bỏ mọi quyền hành của Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Họp Bộ Chính Trị, không ai mở miệng bênh Nguyễn Đức Chung lấy một câu. Thực tế, lúc này không ai dám và cũng không ai đủ mạnh để cứu Chung.

Lá “bùa” ủy viên trung ương và đại biểu quốc hội đã bị vô hiệu hoá. Việc khởi tố, tống giam Chung “con” sẽ diễn ra trong nay mai.

- Quảng Cáo -

Số phận Nguyễn Đức Chung xem như đã định, vậy còn Huỳnh Đức Thơ, Chủ Tịch Đà Nẵng thì sao?

(Theo “Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phế, khi nào đến lượt chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ?” của Thu Hà)

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here