Đại dịch virus Vũ Hán bùng nổ đợt hai, Đà Nẵng thành tâm dịch, vì đâu nên nỗi? !

- Quảng Cáo -

Ngày 15-8-2020 sau 3 tuần bùng nổ đợt 2 Việt Nam đã có 22 ca tử vong virus đại dịch Vũ Hán. Tất cả đều xảy ra tại tâm dịch là Đà Năng và vùng phụ cận. Nhiều lo ngại trong dư luận xã hội về cách phòng chống dịch của nhà cầm quyền trong đó có công việc truyền thông báo chí.

Từ Sài Gòn Nhà báo Nguyễn Đình Ngọc có cuộc trao đổi với Nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here