Cốt lõi chuyện “Công Hàm Phạm Văn Đồng”

Trung Quốc trong công hàm gởi Tổng Thư Ký LHQ hôm 17/4/2020 viện dẫn bản công hàm ngày 14/9/1958 Thủ Tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai như bằng chứng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lúc đó.
- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu FB

Biết bao trang giấy và bút mực đã đổ ra về cái gọi là “Công Hàm Phạm Văn Đồng”.

Những giòng sau đây chỉ để nêu lên 2 điều cốt lõi mà chúng ta cần rõ về cái “Công Hàm Phạm Văn Đồng”.

Thứ nhất, và quan trọng nhất, “Công Hàm Phạm Văn Đồng” hoàn toàn không có chút giá trị gì liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Quảng Cáo -

Tôi xin chứng minh bằng một thì dụ đơn giản.

Ông A chỉ vào cây táo nhà bà hàng xóm B và bảo với ông C “Tôi cho ông cái cây táo đó!”. Dĩ nhiên cây táo nhà bà B không thuộc về ông C, vì bà B là chủ nhà có cây táo, và ông A chẳng có quyền gì cho ông C cây táo đó.
Trường hợp trên tương tự việc ông Phạm Văn Đồng  (ông A) tặng Hoàng Sa và Trường Sa (cây táo, thuộc về bà B là Việt Nam Cộng Hoà) cho Trung Cộng (ông C).

Sau đó, ông A “chiếm” được căn nhà của bà B (như Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng và chiếm Việt Nam Cộng Hoà). Dĩ nhiên cây táo bây giờ thuộc sở hữu của ông A (như Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của nước Việt Nam mà Đảng CSVN là lãnh đạo). Nhưng điều đó không có nghiã là cây táo đương nhiên thuộc về ông C. Cây táo sẽ chỉ thuộc về ông C nếu ông A một lần nữa tặng cho ông C cây táo sau khi trở thành chủ nhân của cây táo. Và điều đó đã không xảy ra. Sau khi chiếm được Miền Nam Việt Nam năm 1975, CHXHCNVN chưa bao giờ tặng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Thêm nữa, và là bằng chứng hiển nhiên là năm 1988 đã có 64 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ Gạc Ma tại Trường Sa của Việt Nam.

Như vậy, điều cốt lõi đầu tiên cần nhớ là Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ thuộc chủ quyền của Trung Cộng.

Thứ hai, đã rõ ràng, là Phạm Văn Đồng, theo lệnh của Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng CSVN, vào năm 1958, đã tặng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (Cộng Hoà) cho Trung Cộng dù rằng lúc đó hai quần đảo này không thuộc về Bắc Việt.
Nếu không có Công Hàm Phạm Văn Đồng tặng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, và nhiều phần là việc tặng này đi kèm với kế hoạch mà họ, CSVN và Trung Cộng, đã bí mật soạn và thoả thuận về việc tiến chiếm Miền Nam Việt Nam (giống như lời hứa trước mai này lấy sau), thử hỏi Trung Cộng đã có dám đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, cũng như có chiếm Gạc Ma năm 1988 hay không?

Mặc dầu đã có ai đó viết thế này thế nọ để bênh vực cho Phạm Văn Đồng nhưng những lập luận đó đều không đứng vững. Bằng chứng là cả tập đoàn lãnh đạo CSVN, sau 1975, tuy không lên tiếng xác nhận lại ý định tặng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Công, họ đã không hề có bất cứ hành động gì để phản đối việc Trung Cộng từ từ lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở, căn cứ quân sự, phi trường trên đó, cũng như lấn chiếm Biển Đông với Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn. Chẳng khác nào sau 1975 Trung Cộng dần dần tiếp thu hai món quà đã được CSVN hứa tặng trước đó.

Tóm lại, tội bán nước của Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, các lãnh đạo chóp bu từ thời đó cho tới ngày hôm nay, đã rành rành không thể chối cãi.

Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi cũng sẽ bị toàn dân Việt Nam loại bỏ trong thời gian rất gần trước mặt, mở đường cho một nước Việt Nam hậu cộng sản xúc tiến việc đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa trước giờ vẫn luôn thuộc chủ quyền của chúng ta.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here