Biến cố 30 Tháng Tư 1975: Đảng vui, Dân buồn?!

- Quảng Cáo -

Cách đây 45 năm, nhóm chóp bu CSVN đã đưa đội lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung cộng xâm chiếm miền Nam Việt Nam và xóa bỏ chế độ VNCH non trẻ có nhiều thành tựu đáng khích lệ sau 20 năm thành lập.

45 năm qua CSVN đã thiếp lập chế độ độc tài toàn trị suốt từ Bắc chí Nam. Bên cạnh một số thành tự đã đạt được về kinh tế là sự gia tăng đàn áp, tước đoạt mọi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân.

Năm 2020, VN được xếp hàng thứ 185 về tự do báo chí. CSVN đã lợi dụng sự tiến bộ về khoa học kỷ thuật để thiết lập một hệ thống cảnh sát Internet để ngăn trở, bắt giam, tù đày những người dân yêu nước dũng cảm nói lên sự thật.

Nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Trần Quang Thành đôi điều suy nghĩ về biến cố 30 Tháng Tư 1975 này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here