DB Chris Hayes yêu cầu Ngoại Trưởng Úc áp lực Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm

- Quảng Cáo -
- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here